برچسب: علمی

  • عجیبترین اتفاقات و حوادث و واقعیات جهان

    در جهان پر از حوادث و واقعیات عجیب و حیرت‌آوری رخ می‌دهد. البته تعریف از “عجیبترین” به طور نسبی متغیر است و بسته به نگرش هر فرد ممکن است تغییر کند. در اینجا چند حادثه جالب و عجیب از سرتاسر جهان آورده شده است: چشمه‌ی خونین (Chinoike Jigoku): در ژاپن، در شهر بلزو، یک چشمه…